http://www.christianthaicamp.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 รู้จัก MCC.

 ติดต่อMCC.

แผนที่ MCC.

บริการ

๐ รู้จัก MCC.
๐ อัตราขอใช้สถานที่
๐ ติดต่อ/ขอใช้สถานที่
๐ แผนที่ MCC.
๐ ถาม - ตอบ

คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

.

   ยินดีต้อนรับสู่...ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
เป็นพันธกิจหนึ่งของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ (Manorom Christian Centre หรือเรียกชื่อย่อว่า MCC.)ศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เดิมคือ โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 164 หมู่ 3 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 บนเนื้อที่ 40 ไร่ มีรั้วรอบขอบชิดของศูนย์คริสเตียนมโนรมย์ เรามีพันธกิจอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. คลินิกคริสเตียนมโนรมย์

2. โรงเรียนภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
3. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยชุมชน(ในสังกัดมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ)
4. ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์


ศูนย์สัมมนาคริสเตียนโนรมย์ เป็นพันธกิจให้บริการเพื่อใช้จัดอบรม ประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมต่างๆ มีสถานที่พักที่พอเพียง ทั้งห้องพักปรับอากาศ พัดลมและบ้านพักเป็นหลัง รวมทั้งการจัดบริการอาหารหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ บนพื้นที่ 5 ไร่ เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศธรรมชาติภาคกลาง ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาข้าวหลากหลายสีสันตามฤดูกาล มีต้นไม้หลายชนิดให้ความร่มรื่นรวมทั้งเสียงนกธรรมชาตินานาพันธุ์ที่ขับขานเสียงร้องประหนึ่งเสียงดนตรี บรรยากาศปลอดโปร่ง เย็นสบายกับบรรยากาศน้ำตก สระน้ำ สามารถเดินข้ามชมบรรยากาศบนสะพานโค้ง ไม่ไกลจากศูนย์สัมมนาฯมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในพื้นที่และเขตจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
จังหวัดชัยนาท ระยะทางจาก MCC. 13 กม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น สวนนกชัยนาท เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนเรียงหินริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัด ฯลฯ
จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทางจาก MCC. 48 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที สถานท่องเที่ยว เช่น เมืองปากน้ำโพแหล่งต้นน้ำเจ้าพระยา สามารถเห็นแม่น้ำสี่สาย(ปิง วัง ยม น่าน)ที่ไหลมารวมกัน บึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเรือปูนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย อุโมงใต้น้ำที่มีปลานานาพันธุ์แหวกว่ายน่าตื่นตาตื่นใจ ฟาร์มจระเข้น้ำจืดและหาดทรายเทียมริมบึงบอระเพ็ด ฯลฯ
จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจาก MCC. 10 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแพขนานยนต์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวแพริมแม่น้ำสะแกกรัง และเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมรดกโลก
ห้องประชุมสัมมนาของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีห้องประชุม 3 ขนาดไว้ให้ท่านเลือกใช้ตามความประสงค์ ดังนี้
1. ห้องประชุม "พลับพลา" เป็นห้องประชุมขนาดใหญ่มีเครื่องปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 250 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียง ชุดแสงสีเสียงและเครื่องโปรเจคเตอร์
2. ห้องประชุม "พระสุรเสียง" เป็นห้องประชุมขนาดกลางปรับอากาศและพัดลม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ถึง 80 คน พร้อมอุปกรณ์ที่บริการ คือ เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์
3. ห้องประชุม "พระสิริ" ห้องประชุมขนาดเล็กปรับอากาศและพัดลม สามารถรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน พร้อมเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ห้องพักของศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีอาคาที่พัก/ตึก 3 ชั้น จำนวน 3 อาคารพร้อมบ้านพักเป็นหลัง มีห้องพักดังนี้
*ห้องVIP(พัก 2 คน)มี 4 ห้อง *ห้องปรับอากาศพิเศษใหญ่(พัก 5 คน)มี 2 ห้อง
*ห้องปรับอากาศพิเศษเล็ก(พัก 3 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมใหญ่(พัก 20 คน)มี 1 ห้อง
*ห้องปรับอากาศรวมกลาง(พัก 12 คน)มี 2 ห้อง *ห้องปรับอากาศรวมเล็ก(พัก 4 คน)มี 28 ห้อง
*ห้องพัดลมรองรับได้จำนวน 250 คน *บ้านเดี่ยว(พัก 10-12 คน)มี 2 หลัง

สันทนาการ - พักผ่อน - ออกกำลังกาย

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์ มีสนามหญ้า โต๊ะม้านั่ง ชิงช้าให้นั่งชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าเย็น สนามกีฬา สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์การออกกำลังกายไว้บริการ ให้ความเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจแก่ทุกท่านที่เข้าไปใช้บริการ

ศูนย์สัมมนาคริสเตียนมโนรมย์
ยินดีต้อนรับทุกหน่วยงาน ทุกคริสตจักร ทุกองค์การ ทุกคณะ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ขอเชิญติดต่อและเข้าไปสัมผัสบรรยากาศได้ตลอดเวลาหรือสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0929799500 ขอบคุณค่ะ...

 

view

สถิติ

เปิดเว็บ18/09/2008
อัพเดท17/01/2014
ผู้เข้าชม346,328
เปิดเพจ406,744

นาฬิกา

Alternative content

ปฎิทิน

« October 2016»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
view